אלפים נכחו בבית העלמין צו”ש להתייחד עם בנינו

אלפים נכחו בבית העלמין צו”ש להתייחד עם בנינו

טקסי יום הזיכרון שנפתחו אמש בעצרות מרכזיות ברחבי הארץ 
נמשכו גם היום בבתי העלמין כך גם בבית העלמין
צור שלום בחלקות הצבאיות של הרשויות
קריית ביאליק התייחדה עם 144 ממיטב בניה ובנותיה וראש העיר אלי דוקורסקי הניח זר לזכר הנופלים

אלפים פקדו את בית העלמין צור שלום

אלפים פקדו את בית העלמין צור שלום

 

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה