בקריית ביאליק המודעות לילדים אלרגיים עלתה שלב

בקריית ביאליק המודעות לילדים אלרגיים עלתה שלב

בקריית ביאליק המודעות לילדים אלרגיים עלתה שלב
שלטי הסברה ואזהרה הוצבו במוסדות חינוך בהם לומדים ילדים אלרגיים

לאחר שראש העיר , אלי דוקורסקי ומנהל אגף החינוך, עמי ראובן קיימו מספר פגישות עם הורים לילדים בעלי אלרגיות שונות, הנחה דוקורסקי על הצבת שלטי אזהרה בכניסה למוסדות חינוך בהם לומדים תלמידים אלרגיים.
השלטים מורים על איסור הכנסת מוצרים אלרגניים.

מודעות לנושא הילדים האלרגיים עלה בשנים האחרונות ולאור מקרי חשיפה רבים, בהם לא ננקטו אמצעי זהירות מתאימים, הוסיף משרד החינוך הנחיות ברורות בחוזר מנכ”ל בכדי לאפשר לתלמיד הסובל מאלרגיה ברמה מסכנת חיים להשתלב, למרות המגבלות החלות עליו, בכל הפעילויות של המוסד החינוכי, בידיעה כי לא ניתן להרחיק את כל האלרגנים מהמסגרות החינוכיות.
שילט
בכניסות לגני ילדים בהם לומדים ילדים בעלי אלרגיות הוצבו השלטים המפרטים את סוג המזון ממנו חובה על באי המקום להימנע מלהביאו.
מטרת השילוט היא ליצור מודעות בקרב כלל ההורים והילדים ולאפשר לילדים הסובלים מאלרגיה ברמה מסכנת חיים להשתלב בכל פעילויות הגן ולא להרגיש שונה או דחוי.

ראש העיר, אלי  דוקורסקי:” הצבת השילוט הנה חלק משורת פעילויות שנקטנו להבטחת השתלבותם המלאה של ילדים אלרגיים במערכת החינוך של קריית ביאליק.
מוסדות החינוך הונחו כיצד עליהם לפעול למען יצירת סביבה בטוחה לתלמיד, הן בשגרת הלימודים, הן בחירום והן כאשר התלמיד נחשף לאלרגן. בנוסף, מיניתי עובדת מיוחדת באגף החינוך המטפלת בדאגה בילדים האלרגיים. אני מודה מראש לכלל ההורים על ההבנה ושיתוף הפעולה”.

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה