דמוקרטיה בקריית אתא-בחירות למזכירות מועצת הנוער 

דמוקרטיה בקריית אתא-בחירות למזכירות מועצת הנוער 

 

השבוע התקיימו בחירות להרכב מועצת נוער חדש בקרית אתא. הנציגות כוללת את כל ארגוני הנוער, מהחינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי בעיר, חטיבות הביניים והתיכונים בעיר, תנועות הנוער השונות, המד”צים וארגונים נוספים.

לכל גוף נוער מנהיגותי בעיר מוקצבים מספר נציגים, על-פי מפתח נציגות מסודר ומאורגן אשר אושר במועצת הנוער העירונית ברוב של כלל המליאה. מפתח הנציגות (כמות נציגים לכל גוף) נקבע ברובו על בסיס מספר התלמידים בבתי הספר ובארגונים השונים. הבחירות מתנהלות בהליך דמוקרטי וחשאי והנציגים הנבחרים מגיעים אל המועצה עם הזכות להשפיע על קבלת ההחלטות, להצביע ולהתמודד לתפקידים השונים.
בחירות מועצת נוער

יו”ר המועצה הנבחר- טוהר בן שושן, תלמידת כיתה י’ מרוגוזין . סגנה- בועז טרפה, תלמיד כיתה י”א מהישיבה התיכונית.

מנהלת מחלקת נוער וצעירים בקרית אתא, שירן שאולוב: ” הקשת הרחבה של הארגונים המיוצגים במועצת הנוער העירונית, מאפשרת להשמיע את קול הנוער בפני מקבלי ההחלטות השונים בעיר בצורה מיטבית. אני משוכנעת כי ההנהגה החדשה תדע להוביל את הנוער בקרית אתא להישגים מרשימים כבעבר, תוך טיפוח תרבות של כבוד הדדי, אחריות אישית ומעורבות קהילתית, כאזרחים שתורמים לעצמם ולעירם.”

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה