מועצת העיר קריית ביאליק קיבלה החלטה להקים מרשם זוגיות עירוני

מועצת העיר קריית ביאליק קיבלה החלטה להקים מרשם זוגיות עירוני

מרשם ידועים בציבור עתיד להבטיח שוויון זכויות לקהילת להט”ב  

מועצת העיר קריית ביאליק קיבלה החלטה פה אחד להקים מרשם ידועים בציבור עירוני,  ביניהם חברי הקהילה הלהט”בית.

בשנים האחרונות עלה הצורך בהכרה של זוגות ידועים בציבור אשר חיים יחד ומקיימים משק בית משותף, אך אינם רשומים כנשואים במשרד הפנים.

על מנת לתת מענה עירוני ולאפשר לזוגות אלו לקבל את אותן זכויות וחובות אשר ניתנות לזוגות נשואים, החליטה מועצת העיר לקדם הקמת מרשם זוגיות עירוני כחלק מעידוד לחברה סובלנית, מכילה ומכבדת. הרישום במרשם הזוגיות העירוני יהיה וולונטארי, על פי רצונם והסכמתם של בני הזוג וישמש את יחידות העירייה בכל מקרה בו נדרשת הוכחת זוגיות.

אלי דוקורסקי: “עיריית קריית ביאליק רואה חשיבות עליונה בהכרה בצרכים ובאורחות החיים השונים של תושביה. מטרת הרישום היא להכיר ולאפשר לזוגות ידועים בציבור שאינם רשומים כנשואים מעמד שווה לכלל הזוגות בעיר. הקמת המרשם תאפשר לשפר את רמת השירות הניתנת לתושבים על ידי מחלקות העירייה והתאמת השירות לצורכי התושבים. מדובר במיזם ראשוני עבורנו ובמידת הצורך נעשה בו עדכונים, שינויים והתאמות”.
קופי

חברת מועצת העיר ויו”ר ועדת שוויון מגדרי וזכויות הלהט”ב עו”ד אדווה בלמס: “מרשם הידועים בציבור יאפשר שוויון זכויות גם לחברי הקהילה הלהט”בית שאינם יכולים להירשם כזוגות נשואים, אך חיים ביחד ומנהלים משק בית משותף לכל דבר ועניין.

הזוגות שמעוניינים להירשם יגישו תצהיר החתום על ידי עו”ד. כנגד התצהיר יקבלו בני הזוג את כל הזכויות לרבות רישום לחוגים, סיוע לזוגות נשואים ועוד, למעט שירותים המחייבים אישור מטעם המדינה”.

כאמור נושא הקמת מרשם ידועים בציבור עלה בדיון בוועדת שיוון מגדרי וזכויות הלהט”ב  ואושר על ידי מועצת העיר.

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה