משרד תחבורה

משרד תחבורה

ביטול בדיקות הראייה למחזיקי רישיון נהיגה לגילאי 40 ומעלה

במסגרת הרפורמה ברישיון הנהיגה הישראלי, חתם שר התחבורה על תקנה המבטלת את חובת בדיקת הראייה למחזיקי רישיון נהיגה, המחדשים את רישיונם לאחר שמלאו להם 40.
תחבורה

שינוי תקנה זו נכנס כבר בימים אלה, והוא חל על כל אוכלוסיית מחדשי רישיון הנהיגה שרישיונם פג החודש.

חשוב לזכור, כי ביטול חובת הבדיקה בתקנות התעבורה, אינה גורעת מאחריותו האישית של כל בעל רישיון נהיגה, לוודא שראייתו תקינה ומתאימה לנהיגה בטוחה!

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה