קריית אתא-אושר תקציב העירייה לשנת 2018

אושר תקציב העירייה לשנת 2018

תקציב הפיתוח הגדול ביותר בתולדות העיר בסך 893 מיליון ₪ לפיתוח ושדרוג  מוסדות ציבור וחינוך , תשתיות עירוניות, שדרוג רחובות ותיקים ותוספת של 20,000 יחידות דיור חדשות

היקף התקציב השוטף עומד ע”ס  423,346 מיליון ₪ כאשר 57% מופנים לשירותי החינוך והרווחה.

בישיבת מועצה שהתקיימה בשבוע שעבר, אושר התקציב השנתי של העירייה לשנת 2018. התקציב לשנת 2018 מסתכם בסך של 423,346  מיליון ₪ לעומת שנה שעברה בה עמד התקציב על סך של 390,498 מיליון ₪ (תוספת של 36.5 מיליון ₪). היקף התקציב מבטא את המשך מגמת הגידול בשטחי המגורים ואת התרחבות שטחי המסחר בעיר. כמו כן, באה לידי ביטוי מדיניות העירייה להרחבת השירותים לתושב, ובין היתר תגבור האכיפה והניקיון בעיר, תוך שמירה על איזון תקציבי וזאת על אף הקיצוץ המשמעותי הצפוי של משרד הפנים במענק האיזון. (קיצוץ בשיעור של כ- 8.4 מיליון ₪ בעקבות עלייה באשכול אחד במדד הסוציואקונומי של העיר.  

ע”פ נתוני מינהל הכספים 57% המהווים את החלק המשמעותי בתקציב, מופנים לשירותי החינוך והרווחה. בשנת 2018 תמשיך העירייה להשקיע את מרבית תקציבה בנושא החינוך ובין השאר במימון פרויקטים חינוכיים ייחודיים כגון: יום לימודים ארוך, פרויקט מצוינות, תעשידע, פרויקט כתו”ם (למידה באמצעות מחשב נייד), לוחות חכמים, פרויקט חלל, שיעורים מקוונים ללא עלות, הרחבת תוכנית המלגות ועוד.

כמו כן, תשקיע העירייה באירועי תרבות לכל המגזרים וכן בפרויקטים מיוחדים בתחום הרווחה, כגון: פרויקט “נושמים לרווחה”, פרויקטים למניעת אלימות, פעילויות העשרה לילדי המועדוניות ועוד.

ע”פ הנתונים 39% מתקציב העירייה מבוסס על השתתפות ממשלתית ו- 61% הינם הכנסות עצמיות של העירייה.  עובדי החינוך והרווחה מהווים  81% מסך  העובדים.

תקציב הפיתוח לשנת 2018 הכפיל את עצמו לעומת השנה החולפת ומסתכם בכ- 893 מיליון ₪, מתוכם אושרו בשלב זה 361 מיליון ₪. בשנה שעברה עמד תקציב הפיתוח על סך של 427 מיליון ₪ (תוספת של 470 מיליון ₪). מתוך תקציב הפיתוח, 57% מופנה לכבישים ותיעול ו- 43% לפיתוח מוסדות חינוך וציבור.
תקציב 2018

בשנת 2018 תמשיך העירייה בביצוע הפרויקטים העירוניים הכוללים: הקמת בניין עירייה חדש, הקמת חניון עירוני תת קרקעי ענק, הקמת גני משחקים חדשים ושדרוג והצללה של הגנים הקיימים, הקמת בית ספר יסודי בשכונת גבעת אלונים, שיפוץ מוסדות חינוך ביניהם אולפנית שח”ם, בניית מבנה חדש לביה”ס נועם ושיפוץ מבנה ביה”ס לוחמי הגיטאות, הקמת מעונות יום חדשים, שיפוץ אולמות ומגרשי ספורט, שיפוץ מבני ציבור ביניהם בית יד לבנים. מבחינת עבודות תשתית תשלים העירייה שלב נוסף בפיתוח מרכז העיר, הסדרת רחוב התעשייה, פיתוח ושדרוג רחובות שונים ברחבי העיר, שדרוג שצ”פים, הנגשה וחיזוק מבנים,  המשך פיתוח בשכונת גבעת אלונים, פיתוח זיקות הנאה ועוד.

תכניות העירייה כוללות בין היתר הקמת משכן אומנויות חדש, איצטדיון עירוני, בית חולים איזורי, פיתוח הכבישים העירוניים והבינעירוניים, קידום פרויקט הרכבת הקלה ותוספת של עשרות אלפי יחידות דיור חדשות במסגרת הסכם הגג.

יעקב פרץ, ראש עיריית קרית אתא: “השקעה ברווחה וחינוך עם דגש על פיתוח תשתיות הם מרכיב מרכזי בתוכנית הצמיחה של העיר. אנו נמשיך להשקיע במתן שירותים איכותיים לתושבים ובהשקעה מאסיבית בנושא החינוך אשר זוכה לשבחים רבים ומגיעה להישגים ראויים לציון בכל תחומי העשייה החינוכית וכל זאת תוך שמירה על איזון תקציבי רציף. “

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה