קריית אתא-שטיפת רחובות וגני משחקים ציבוריים ברחבי העיר

קריית אתא-שטיפת רחובות וגני משחקים ציבוריים ברחבי העיר

מבצע ניקיון ברחבי העיר

שטיפת רחובות וגני משחקים ציבוריים ברחבי העיר

בימים אלה, יוצאת עיריית קרית אתא במבצע תיגבור הניקיון בכל השכונות ברחבי העיר תוך שימת דגש על שטיפת גני המשחקים הציבוריים ומתקני הפעילות. 

במסגרת המבצע יתבצעו פעולות ניקיון מוגברות הכוללות פינוי אשפה וגזם , ניקיון הרחובות, ניקיון השטחים הציבוריים הפתוחים, ניקיון הפארקים, מגרשי המשחקים והגינות הציבוריות. 

במקביל יערך פיקוח מוגבר ע”י פקחי העירייה במטרה לאכוף את החוק העירוני בנושא גזם, פסולת ובעלי חיים. המבצע הינו חלק מתכנית העבודה לשיפור חזות העיר, להעלאת מודעות הציבור לנושא ולשמירה על איכות החיים בעיר.
מבצע ניקיון

העירייה מבקשת את עזרת הציבור, בשמירה על ניקיון העיר. הציבור מתבקש לא להשאיר אשפה חשופה ליד הפחים בכדי למנוע את פיזורה בסביבת הפח ע”י בעלי חיים או כל סיבה אחרת. 

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה