קריית ביאליק: מגבשים מדיניות מוגנות לילדי העיר בגילאי לידה עד 3

קריית ביאליק: מגבשים מדיניות מוגנות לילדי העיר בגילאי לידה עד 3

דוקורסקי הקים ועדה ציבורית לגיבוש מדיניות עירונית לשיפור סביבת הלמידה ומוגנות ילדי העיר בגילאי לידה עד 3

בעקבות המחאה הציבורית שקמה בארץ בנוגע להתעללות בקטינים חסרי ישע במסגרות חינוך לגיל הרך, החליט ראש העיר קריית ביאליק אלי דוקורסקי  למנות ועדה בראשות מנכ”ל העירייה
לגיבוש מדיניות עירונית לשיפור סביבת הלמידה ומוגנות ילדי העיר בגילאי לידה עד 3 בפעוטונים, מעונות יום, גני ילדים פרטיים וצהרונים.
באופן יוצא דופן פרסמה עיריית קריית ביאליק קול קורא לציבור להציע הצעות לשיפור המצב שיהוו בסיס ידע לדיוני ועדת המנכ״ל.
קול קורא

הועדה תקיים שימוע פומבי אליו יוזמנו התושבים אשר הציעו את רעיונותיהם. בין ההצעות שכבר הועברו לוועדה התקנת מצלמות אבטחה, הקמת מערך למידה והשתלמויות לסייעות, חובת קבלת רישיון עסק ועוד. הועדה תגיש לראש העיר את המלצותיה עד סוף חודש יולי.
ראש העיר קריית ביאליק, אלי דוקורסקי: “אין מאבק צודק יותר מאשר המאבק למען ילדינו. החלטתי לא להמתין להחלטות הממשלה, אלא לפעול מיידית תוך שיתוף הציבור לגיבוש מדיניות עירונית שתשפר את המוגנות ואת סביבת הלמידה של ילדינו”

בתמונות: קול קורא שפרסמה העירייה . דוקורסקי בהפגנת מחאה של האימהות

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה