קריית ביאליק: מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך

קריית ביאליק: מפקד האוכלוסין 2022 יוצא לדרך

במסגרת היערכותה של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לביצוע מפקד האוכלוסין של ישראל, נפגש ראש העיר קרית ביאליק, אלי דוקורסקי עם הנהלת מפקד האוכלוסין. דוקורסקי: “נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני קורא לתושבי קרית ביאליק להשיב לשאלון המפקדי”. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נערכת לביצוע מפקד האוכלוסין והדיור 2022. השבוע נפגשו ראש העיר אלי דוקורסקי יחד עם מנכ”ל העיריה ליאור טרגן עם  עליאן שריף, מנהל הלשכה האזורית כרמיאל מפקד האוכלוסין ודנו בקידום המפקד בעיר.

החל מה- 3 באפריל 2022 תחל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בביצוע מפקד האוכלוסין והדיור השביעי של ישראל ב- 1,300 יישובים ברחבי ישראל ובתוכם העיר קרית ביאליק. המפקד צפוי להסתיים ב- 30 בנובמבר 2022.

נתוני המפקד הינם היחידים שניתנים לפרסום ברמת שכונה החופפת בהגדרתה לרמת אזור סטטיסטי. הנתונים חשובים למקבלי ההחלטות בשלטון המקומי, לקבלת אומדנים אמינים לתכנון יעיל, נכון ומותאם לרשות המקומית.

דוקורסקי: נתונים הם כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. אני קורא לתושבי העיר שנבחרו להשתתף במדגם מפקד האוכלוסין להשיב לשאלון המפקדי לטובת כולנו”.
20220316_105048

מפקד האוכלוסין הוא  פרויקט איסוף הנתונים הגדול של ישראל המתבצע בממוצע אחת לעשור המשקף תמונת מצב מלאה ומהימנה אודות כלל תושבי ישראל בהיבטים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים. כ-7% מתושבי קרית ביאליק נבחרו להשתתף במדגם ולהשיב לשאלון המפקדי. מפקד האוכלוסין השביעי יהיה החדשני ביותר ולראשונה, ניתן יהיה להשיב על השאלון המפקדי באתר אינטרנט מאובטח וייעודי ממחשב ולא ממכשיר סלולארי.  זאת בנוסף לאפשרות השבה בראיון טלפוני או בראיון פנים אל פנים. רק לעונים באתר תינתן הטבה – שובר דיגיטלי למימוש. המענה על השאלון הוא חובה על פי חוק והנתונים הנאספים בו תוך שמירה קפדנית על סודיות הנתונים ופרטיות הנדגמים.

בשנים האחרונות, שינתה הלמ”ס את שיטת איסוף הנתונים על מנת לייעל את תהליכי העבודה במגמה לחסוך במשאבים. הלמ”ס עושה שימוש במאגרי מידע מינהליים כך שאין צורך לפקוד את כל התושבים והשאלון המפקדי הופך לממוקד יותר ללא שאלות מיותרות.

במדינת ישראל בוצעו עד כה שישה מפקדי אוכלוסין. המפקד הראשון היה עם קום המדינה ב- 1948, אחריו נערכו המפקדים אחת לעשור. מפקד האוכלוסין הקרוב יהיה מפקד משולב אשר יתבסס ברובו על נתונים מנהליים לצד איסוף נתונים מהשטח ובו צפויים להשתתף כ- 7% מכלל התושבים בישראל המהווים כ- 700  אלף נדגמים מכלל תושבי ישראל.

בתמונה: ראש העיר קריית ביאליק אלי דוקורסקי עם עליאן שריף, מנהל הלשכה האזורית כרמיאל מפקד האוכלוסין

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה