קריית ביאליק-תקציב החינוך יזנק ל-111 מיליון שקלים

תקציב עיריית קריית ביאליק לשנת 2019 יגדל לכ-323 מיליון שקלים – תקציב החינוך יזנק ל-111 מיליון שקלים

ראש העיר קריית ביאליק אלי דוקורסקי הניח על שולחן מועצת  העיר לקראת ישיבתה הבאה את תקציב העיריה לשנת 2019 אשר מעיד על המשך מדיניות הפיתוח המואץ ותנופת העשייה של העיר והשקעות במערכת החינוך. הצעת תקציב העירייה לשנת הכספים 2019, מסתכמת לסך של  322,913 אלפי ש”ח. תקציב העירייה בשנת 2019 יהיה תקציב מאוזן המתבסס על רמת הפעילות הריאלית הצפויה ותואמת את צרכיה, תוך המשך רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר 

הצעת התקציב מייצגת יעדים ומדיניות אותם מתווה העירייה והעומד בראשה, אלי דוקורסקי,  כאשר בנוסף לשמירה על רמת שירותים מוניציפליים גבוהה לתושבים, משקיעה העירייה את מירב המשאבים (53%) בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר:   חינוך- לרבות גני ילדים חובה וטרום חובה, בתי ספר יסודיים, חטיבות הביניים, חטיבה עליונה ושירותים נוספים, תרבות – לרבות ספורט, אגודות ספורט, תנועות נוער, להקות זמר, קונסרבטוריון, רווחה –  לרבות השקעה בנכים, עיוורים, מפגרים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות, דת, בריאות ואיכות הסביבה.

שירותים אילו כוללים תחומים שאין חובה על העירייה לנהלם וברשויות רבות אחרות הם מנוהלים על ידי גורמי חוץ. נכונות העירייה ליטול אותם על עצמה מבטאת את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית.

ההשקעה בחינוך בשנת 2019 מסתכמת לסך של 111 מיליון ₪ לעומת 30 מליון ₪ בתקציב 2008, כאשר דוקורסקי קיבל לידיו את ראשות העיר. 

 IMG-20181206-WA0007

תקציב ההכנסות מסתכם לסך של 322,913  אלפי ₪, מתוכם ההכנסות העצמיות הכוללות של הרשות המתוכננות לשנת 2019 הינן בשיעור של כ -78% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה, והן אמורות להסתכם לסך של  252,822  אלפי ש”ח. הכנסות ממשרדים ייעודיים (חינוך ,רווחה וכו’)  בסך של כ – 64,170 אלפי ש”ח, המהוות שיעור של כ  –% 20 בלבד מסה”כ תקציב העירייה.

אומדן גביית הארנונה הכללית הכולל גביה שוטפת, גביית פיגורים והנחות, צפוי להסתכם לסך של 157,556  אלפי ש”ח המהווה שיעור של כ –  62% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה, ושיעור של כ – 49%  מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. נתונים אלו מעידים  על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות.

חלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות, כאשר סך כל הוצאות הפעולות בהצעת התקציב מסתכמות לסך של 229,614  אלפי ש”ח, ומהוות שיעור של כ -71% מסך כל ההוצאות. מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הנו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

הוצאות השכר מסתכמות לסך של 93,300 אלפי ש”ח ומהוות שיעור של כ –29% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית בסך של  16,066 אלפי ש”ח, כך שלמעשה הוצאות השכר בפועל ללא פנסיה תקציבית, מסתכמות לסך של  77,234 אלפי ש”ח ומהוות שיעור של כ- 24%  מסך כל ההוצאות בתקציב. חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב עיריית קריית ביאליק הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל. בקריית ביאליק, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב.

פירעון המלוות מסתכם לסך של 18,798 אלפי ש”ח, ומהווה שיעור של כ  –6%  מסך כל ההוצאות, הוצאות המימון מסתכמות לסך של 992 אלפי ₪ ומהוות שיעור של כ –0.3%  מסך כל הוצאות התקציב.

ראש העיר, אלי דוקורסקי: “לאור הקיצוצים הכבדים בהשתתפות הממשלה בתקציבי השלטון המקומי לרבות עיריית קריית ביאליק וגזירות אחרות המוזכרות ונזרקות בחלל האוויר מתחייבת הקפדה מיוחדת ושמירה על מסגרת התקציב, הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות והקפדה על מימוש מלוא הפוטנציאל בהכנסות. בדרך אחראית זאת נוכל להמשיך להנהיג את העיר להצלחה. לפיכך הנחיתי, כי  העמידה ביעדי התקציב לשנת  2019  תיבחן כל רבעון”.

דוקורסקי ציין כי תקציב העירייה לשנת 2019 כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב: ” השמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה נעשית ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה. בדרך אחראית זאת נוכל להמשיך להנהיג את העיר להצלחה”.

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה