ק. אתא-מבצע אכיפה באתרי הבנייה בעיר

מבצע אכיפה באתרי הבנייה בעיר

מערך השיטור העירוני מפעיל תכנית מקיפה לאכיפת חוקי העזר העירוניים במטרה למגר מפגעים עירוניים ברחבי העיר

השבוע נערך מבצע אכיפה נרחב באתרי הבנייה ברחבי העיר בהשתתפות השיטור העירוני, צוות הפיקוח העירוני, מנהלי מחלקת הנדסה ותשתיות, נציגי האגף לפיקוח על הבנייה וכן סמנכ”לית העיריה ומנהלת יחידת האכיפה יהודית מלכא ומפקד השיטור העירוני פקד ליאור חן.

המבצע נערך בשיתוף משרד העבודה במטרה לאכוף מפגעים בטיחותיים באתרי הבנייה ובסביבתם ברחבי העיר. במהלך המבצע נבדקה עמידה בתנאי הבטיחות של העובדים, רישוי, אשפה ולכלוך ובטיחות הולכי הרגל בקרבת העבודות. המבצע כלל ביקורת על עבודות הבנייה המתבצעות ע”י קבלנים שונים ברחבי העיר במהלכם נמצאו מפגעים שונים ודוחות חולקו לקבלנים שלא הציגו את הרישיונות הנדרשים בנושאי בטיחות, פסולת וגידור.

מבצע אכיפה- אתרי בנייה

המבצעים נעשים בהתאם לתכנית העבודה השנתית ע”פ ניתוח ופילוח של אופי העבירות ומיקומם וכן ע”פ דיווח מפגעים ע”י תושבים במוקד העירוני.

לדברי ליאור חן, מפקד נקודת השיטור בקרית אתא:” מערך האכיפה העירוני וקיום מבצעים יזומים מעת לעת מאפשרים העמקה וטיפול בנושאים בוערים בקרב התושבים. אנו מקווים כי מבצעים אלו יהוו גורם הרתעה שיאפשר שמירה על איכות החיים בעיר.”

 

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה