תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר horim04.co.il

א– כלל החומרים הכתובים והמצולמים הרואים אור באתר “horim04.co.il” אין משום המלצה או חוות דעת.
כל קבלת החלטה על סמך נתון כלשהו המופיע באתר הינה על אחריותו של המשתמש באתר בלבד.

ב– מערכת אתר “horim04.co.il” אינה אחראית לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט
אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות, פרסומות ידיעות וכד’ שמתפרסמות באתר “horim04.co.il”.

ג -מערכת “horim04.co.il” אינה אחראית לתוכן הנתונים ולנכונות
המודעות הפרסומות והידיעות המתפרסמות באתר.

ד – זכויות היוצרים והקניין הרוחני, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, וכל חומר אחר,המתפרסם באתר “horim04.co.il”
שייך באופן בלעדי לאתר “horim04.co.il”.
   חל איסור להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של אתר
  “horim04.co.il”, מראש ובכתב.

ה – משתמש ו/או מפרסם באתר “horim04.co.il” מתחייב לא לשלוח כל הודעה,אינפורמציה או כל חומר אחר, שאינו חוקי ו/או
מפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או גס ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול
להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

ו “horim04.co.il” נוקט אמצעים לאבטחת המידע באתר, אך בשל היותו מקושר לרשת אינטרנט בין לאומית לא ניתן להבטיח
חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי האתר.אשר על כן, כי אם למרות אמצעי האבטחה יחשפו פרטי המשתמש עקב חדירת
צד ג’ לאתר “horim04.co.il” או מכל סיבה אחרת, לא תחול על אתר “horim04.co.il” כל אחריות לפיצוי המשתמש,
ולכן מופנית תשומת לב המשתמש לנושא זה מראש.

ז – אתר “horim04.co.il” אוסף באופן סטנדרטי מידע כללי על המבקרים באתר כגון – מספר המבקרים באתר, העמודים בהם
הם מבקרים, מהיכן הגיעו המבקרים לאתר ומשך הזמן שארך הביקור באתר.

ח – על השימוש באתר “horim04.co.il” יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

ט – באשר לכל עניין שיש בו נגיעה משפטית הרי שמקום השיפוט הנובע מהשימוש באתר “horim04.co.il”, הוא אך ורק בבית
המשפט בקריות.