הועדה המחוזית חיפה החליטה להמליץ על העברת קרקעות לתחום שיפוטה של  עיריית קריית ביאליק

הועדה המחוזית חיפה החליטה להמליץ על העברת קרקעות לתחום שיפוטה של עיריית קריית ביאליק

הועדה המחוזית חיפה החליטה להמליץ לשר הפנים להעביר לתחום שיפוטה של עיריית קריית ביאליק קרקעות ממועצה האזורית זבולון.

הקרקעות נמצאות מערבית לכביש עוקף קריות והעברתן חשובה לקריית ביאליק לצורך מימוש תוכניות הפיתוח.
ראש העיר קריית ביאליק אלי דוקורסקי פנה עוד בשנת 2018 לשר האוצר בבקשה להתאמת שטח שהועבר לתחום שיפוטה של עיריית קריית ביאליק ממרחב תכנון זבולון למרחב תכנון קריות.

לאור פנייה זו, ביצעה לשכת התכנון בחינה מחודשת בנוגע לשטח המדובר ובעקבות הבדיקה נמצאו אי התאמות בשטחי השיפוט.
לצורך כך, בחנה הועדה מקצועית את השטחים בהתאם למסמך מדיניות התכנון וגיבשה המלצות בנוגע לעתידם.
IMG-20200421-WA0009

טרם הדיון התקבלו התייחסויות לנושא  מהמועצה האזורית מטה אשר, הועדה המקומית חבל אשר והועדה המקומית קריות שתמכו בתיקון מרחב התכנון.

הועדה קיימה דיון בראייה כוללת לצורך התאמות לתחומי השיפוט. כך הוחלט על העברת והתאמת מרחב תכנון קריות לתחום שיפוט העיר קריית ביאליק והתאמת מרחב תכנון חבל אשר למועצה האזורית מטה אשר  על בסיס המלצות לשכת התכנון.

הועדה החליטה להמליץ לשר הפנים לבצע שינויים במרחבי התכנון. הועדה סבורה כי יש מקום להתאים את תחום התכנון קריות המאגד בתוכו ישובים עירוניים לתחום השיפוט של קריית ביאליק.

השטחים המבוקשים להעברה הם ממערב לכביש עוקף קריות והם יוצרים רציפות והינם חלק מהשטח שנועד לבינוי ופיתוח העיר.
באותה החלטה צוין כי שטחים חקלאיים ממזרח לכביש עוקף קריות יועברו לתחום התכנון של חבל אשר. המלצות לשכת התכנון תורגמו למפות שבהן שורטטו שינויי הגבולות.

ראש העיר קריית ביאליק אלי דוקורסקי ציין כי הוא מברך על החלטת  הועדה המחוזית חיפה ומקווה כי סיום העברת השטחים יסתיים במהרה: “כבר לפני שנתיים פניתי למשרד האוצר שבשעתו היה אמון על תחום התכנון ובכך האצתי את הליך העברת הקרקעות”.

בתמונה: ראש העיר אלי דוקורסקי משתתף בישיבת זום

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה