קריית ביאליק דורגה במקום ה 8 בין הרשויות המקומיות בארץ בהשקעה פר תושב

קריית ביאליק דורגה במקום ה 8 בין הרשויות המקומיות בארץ בהשקעה פר תושב

חברת יעוץ כלכלי צ’מנסקי בן שחר ושות’ בע”מ ערכה בדיקת רשויות מקומיות בארץ ודירגה אותם לפי הסכומים שמשקיעות הרשויות בתושביהם.  

הסקירה מתייחסת להשקעה  העצמית של הרשות בתושב (השקיה נטו בתושב)  ומתבססת  בין היתר על ניתוח דו”חות שנתיים של העיריות ברחבי הארץ ועל נתוני הרשויות המקומיות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הדו”חות הכספיים של העיריות משמשים לעיקר הנתונים בסקירה זו.

ההשקעה נטו בתושב מבטאת את ההשקעה שהעירייה יכולה להשקיע במסגרת המשאבים שעומדים לרשותה, והיא כוללת את כל התשלומים שהרשות מוציאה על התושבים בתקציב הרגיל (השוטף), בניכוי השתתפות המדינה והתשלומים והתקבולים הבלתי רגילים.
מגרש משחקים ביאליק

התשלומים הרגילים בתקציבה של כל רשות מקומית כוללים הוצאות שכר, הוצאות שנדרשות לתחזוקת העיר, כולל תברואה, ניקיון, אחזקה, תכנון העיר ופיקוח עירוני. כמו כן הם כוללים גם תשלומים לשירותים ממלכתיים, בהם חינוך, רווחה, תרבות, דת וקליטת עלייה ומימון ופירעון מלוות.

כאמור קריית ביאליק ניצבת במקום השמיני עם הסכום של 4,561 שקל בשנה לתושב.

אלי דוקורסקי, ראש העיר קריית ביאליק  מסר בתגובה: “מקומה של קריית ביאליק בדירוג זה לא מפתיע.  הנתונים  מבטאים את מדיניות העיריה לייעד כל שקל לטובת רווחת התושבים והעלאת טיב השירות. אין לי נהג, אין עוזר, אני מנהל בעצמי את דף הפייסבוק שלי, עובדי רשות רבים מבצעים במקביל מספר תפקידים ובכך אנו דואגים לצמצם את הוצאות המנהלה ולהגדיל את ההשקעות בתושבים”

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה