קריית מוצקין-תחנה לניטור זיהום אוויר תופעל תוך שבועיים

ראשי הערים צורי ודוקורסקי בישיבה עם אנשי המשרד להגנת הסביבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

כחלק מדרישות ראש העיר חיים צורי מאיגוד ערים לסביבה,תופעל התחנה לטובת תושבי הסביבה.
בתום סיור שהתקיים בשכונה לאחרונה עם ראש העיר וצוות המשרד הוחלט על הרחבת הממדים של התחנה 
ובכך להביא לשקיפות של המשרד להגנת הסביבה.
מדובר בהישג של ראש העיר שנאבק בנושא יחד עם מקבילו מקריית ביאליק,אלי דוקורסקי.
****

לפני מספר חודשים קיימו השניים דיון נוקד עם השר להגנת הסביבה,זאב אלקין וסגנו ח”כ ירון מזוז על שורת צעדים אופרטיביים 
על מנת להביא לצמצום זיהום האוויר בסביבה.
****

בחודשים האחרונים הוצבה תחנת דיגום על גג בית הספר בגין בשכונה ובקרוב יחלו אנשי המשרד להגנת הסביבה לנטר את תוצאותיה הראשונות.
כמו כן, כחלק מהדרישות של ראשי הערים הוחלט להציב על גג בניין גבוה בקריית ביאליק מצלמה שתזהה שריפות פירטיות בכפרים הסמוכים.
****
בחודש דצמבר האחרון אף הגיע צוות מריחים ששהה מספר ימים בקריה ויצא לתור אחר מוקדי הריחות המטרידים.
אלה מצאו כי באתר הקומפוסט שממוקם במועצה איזורית מטה אשר וברפת שבכפר מסריק כמוקדי הריחות.
לאחר הגילוי,דרש צורי נקיטת אמצעים ברורים מהמשרד אך אלו טענו כי אין מספיק כח אדם.
****

לנוכח תגובת המשרד להגנת הסביבה צורי איים לתבוע את המשרד ודוקורסקי אף איים לעזוב את חברותה של ביאליק באיגוד.
אולם לבסוף נעתר המשרד לדרישות ראשי הערים.

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה