תקציב עיריית קריית ביאליק לשנת 2021 הוגש לאישור מועצת העיר

תקציב עיריית קריית ביאליק לשנת 2021 הוגש לאישור מועצת העיר

תקציב החינוך יעמוד על 127 מיליון ₪ ,  פי 4 גבוה יותר מתקציב החינוך לפני כניסתו של דוקורסקי לתפקיד

ועדת הכספים של עיריית קריית ביאליק אישרה את הצעת התקציב לשנת 2021. מועצת העיר עתידה לדון בו ולאשרו בישיבתה הקרובה. הצעת התקציב לשנת 2021 מסתכמת  לסך של 349,172,000 ₪ המבטאת את המשך הפיתוח ותנופת העשייה  בעיר.

הצעת התקציב מייצגת את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה ותואמת את  צרכיה. תקציב העירייה לשנת 2021 כולל מרכיבי התייעלות פנימית תוך שמירה על רמת שירותים מוניציפאליים גבוהה התואמת את צורכי התושבים, וכל זאת ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה.

התקציב מייצג את היעדים והמדיניות אותם מתווה ראש העיר, אלי דוקורסקי, כאשר העירייה משקיעה את מירב משאביה (55%) בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר, כגון חינוך בגני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבה עליונה, אגודות ספורט, תנועות נוער, קונסרבטוריון, להקות זמר ופעולות תרבות שונות.

כמו כן, משקיעה העירייה בתחומי רווחה לרבות בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, עזרה למשפחות נזקקות ומועדוני קשישים. בנוסף התקציב מיועד לשירותי דת, תחום הבריאות ואיכות הסביבה.

עיריית קריית ביאליק משקיעה מכספה גם בתחומים שאין חובה עליה לנהלם וברשויות מקומיות רבות אחרות תחומים אלו מנוהלים על ידי גורמי חוץ.

נכונות העירייה ליטול על עצמה את התחומים הנוספים מבטאת את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית. ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2021 הינן בשיעור של 75% מסך כל ההכנסות והן אמורות להסתכם בסך של 262,183,000 ₪. שיעור גביית הארנונה הצפוי מהווה 61% מסך ההכנסות העצמיות של העירייה וכ – 46% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל.
זום דוק

נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשו בעירייה בשנים האחרונות. החלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות לתועלת הציבור, המהווה שיעור של 72% מסך כל ההוצאות המסתכמות לסך של 249,195,000 ₪.

מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הינו אחד הגבוהים בשלטון המקומי בישראל.

הוצאות השכר מהוות שיעור של כ – 28% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסיה תקציבית שלמעשה הוצאות השכר מהוות 24% בלבד מכלל התקציב.

חלקו של מרכיב השכר מסך של תקציב העירייה הינו מהנמוכים בשלטון המקומי בישראל.

פירעון מלוות מהווה שיעור של כ – 4.5% מסך כל ההוצאות ומסתכם ב – 15,899,000 ₪.

ראש העיר אלי דוקורסקי:” בקריית ביאליק, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען תושבי העיר. כך, לדוגמא, תקציב החינוך יעמוד  על 127 מיליון ₪ ,  שיגיעו לכל תלמידה ותלמיד.  לא בכדי קריית ביאליק נמצאת במקום הראשון בין העיריות בארץ בהשקעה פר תלמיד.  

יחד עם זאת לאור הקיצוצים הכבדים בהשתתפות הממשלה, בין השאר בשל אי אישור תקציב המדינה לשנת 2021, פגיעה במענק האיזון של עיריית קריית ביאליק וגזירות אחרות , מחייבים אותנו להקפדה מרבית ושמירה על מסגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק החגורה בהוצאות ומימוש מלוא פוטנציאל ההכנסות. בדרך זו נוכל להמשיך ולהנהיג את העיר להצלחה בניהול שקוף ואחראי”.

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה