תתא התנגדויות-תקציב עיריית קריית ביאליק לשנת 2022 אושר על ידי מועצת העיר

  תתא התנגדויות-תקציב עיריית קריית ביאליק לשנת 2022 אושר על ידי מועצת העיר

 

מועצת העיר קריית ביאליק אישרה הערב (יום ד’) את תקציב העירייה לשנת 2022. 
תקציב העירייה יעמוד על 366,503 אלפי ₪ ויהיה תקציב מאוזן שמבטא את המשך תנופת העשייה והפיתוח של קריית ביאליק. 
התקציב מייצג את רמת הפעילות הריאלית הצפויה של העירייה ותואם את צרכיה, תוך המשך מתן רמת שירותים גבוהה לתושבי העיר. 
תקציב העירייה לשנת 2022 כולל מרכיבי התייעלות פנימית שלא יפגעו בשירות לתושב. 
השמירה על רמת השירותים המוניצפאליים גבוהה נעשית ללא העלאה חריגה בחיובי הארנונה. התקציב מייצג יעדים ומדיניות אותם הטווה ראש העיר, אלי דוקורסקי, כאשר משקיעה העירייה את מירב משאביה (57%) בשירותים הממלכתיים הניתנים לתושבי העיר, כגון: חינוך בגני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחטיבה עליונה, אגודות ספורט, תנועות נוער, קונסרבטוריון, להקות זמר, פעולות תרבות שונות. כמו כן, משקיעה העירייה בתחום הרווחה לרבות בעלי צרכים מיוחדים, עולים חדשים, מועדוני קשישים, עזרה למשפחות נזקקות. בנוסף התקציב מיועד לשירותי דת, תחום הבריאות ואיכות הסביבה. 
עיריית קריית ביאליק משקיעה מכספה גם בתחומים שאין חובה עליה לנהלם וברשויות מקומיות רבות אחרות תחומים אלו מנוהלים על ידי גורמי חוץ. 
נכונות העירייה ליטול על עצמה תחומים אלו מבטאת את חוסנה החברתי ואת איתנותה הכלכלית. ההכנסות העצמיות הצפויות לשנת 2022 הינן בשיעור של 74% מסך כל ההכנסות הצפויות של העירייה והן אמורות להסתכם לסך של 271,993 אלפי ₪.

מועצת העיר בביאליק

מועצת העיר בביאליק

שיעור גביית הארנונה הכללית הצפוי מהווה 62% מסך כל ההכנסות העצמיות של העירייה וכ – 46% מסך כל הכנסות העירייה בתקציב הרגיל. 
נתונים אלו מעידים על הצלחת מאמצי הגביה שנעשים בעירייה בשנים האחרונות. 
החלק הארי בהוצאות התקציב הינו נושא הפעולות לתועלת הציבור, המהווה שיעור של 72% מסך כל ההוצאות המסתכמות לסך של 262,931 אלפי ₪. 
מרכיב הפעולות בתקציב עיריית קריית ביאליק הינו אחד הגבוהים בשילטון המקומי בישראל. 
הוצאות השכר מהוות שיעור של כ – 28% מסך כל ההוצאות והן כוללות פנסייה תקציבית בשיעור של 24% מכלל התקציב. הוצאות השכר עומדות על 103,572 אלפי ₪.  
חלקו של מרכיב השכר מסך כל תקציב העירייה הינו מהנמוכים בשילטון המקומי בישראל. 
פרעון המלוות מהווה שיעור של 3.8% מסך כל ההוצאות ומסתכם לסך של 13,770 אלפי ₪.

אלי דוקורסקי ראש העיר: “בקריית ביאליק, באופן מובהק, מרבית תקציב העירייה מופנה ישירות לפעילות למען התושב. כך, לדוגמא תקציב החינוך יעמוד על כ- 139 מיליון ש”ח, גבוה ב 12 מיליון ש”ח משנה הקודמת.
לא בכדי קריית ביאליק נמצאת במקום הראשון בין העיריות בארץ בהשקע פר תלמיד. יחד עם זאת לאור הקיצוצים בהשתתפויות הממשלה ופגיעה במענק האיזון של עיריית קריית ביאליק וגזרות אחרות, מחייבים אותנו להקפדה מירבית על שמירה על מזגרת התקציב הכוללת מדיניות של הידוק חגורה בהוצאות ומימוש מלוא פוטנציאל ההכנסות.
בדרך זו נוכל להמשיך ולהנהיג את העיר להצלחה בניהול שקוף, משתף ואחראי”

הגיבו מהפייסבוק

השאר תגובה